สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์


Drain Cleaner H-150

 

 

 


| วัตถุประสงค์ |


ใช้ล้างท่อทีมีขนาดตั้งแต่ 3/4 - 4นิ้ว 


สะดวกในการเคลื่อนย้ายเหมาะสำหรับท่อน้ำทิ้ง หรือ ระบบสุขาภิบาลทั่วไป 

| คุณสมบัติ |

 

- ฝาครอบใช้พลาสติกเพื่องายต่อการดูแลรักษา


- สายที่ใช้มีคุณภาพสูง สามารถทำงานได้ในท่อที่โค้งงอ


- สามารถเปลี่ยนหัวที่ปลายสายได้ ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภทของการอุดตัน

            

- สายมีคุณภาพสูงสามารถทำความสะอาดท่ออุดตันได้ไม่เพียงต่อท่อตรง


   แต่ยังสามารถทำความสะอาดในท่อที่โค้งงอได้


- ใช้งานสะดวก ม้วนเก็บสายได้ง่าย ใช้แรงน้อย

 

- รวดสลิงมีความยาว 15m เปลี่ยนสายได้ยาว 20m

 


Drain Cleaner H-150